search

Kwestionariusz COVD-QOL

0,00 zł
Brutto

Polska wersja językowa kwestionariusza COVD-QOL (30 Item COVD-QOL Questionnaire) College of Optometrists in Vision Development. Kwestionariusz 30 pytań.

Ilość
In Stock

Pobierz bezpłatnie kwestionariusz COVD-QOL 30 pytań (przejdź do załączników).

Opis: Kwestionariusz ma na celu zasygnalizowanie nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych utrudniających naukę czytania i pisania oraz będących dodatkową przyczyną trudności w życiu szkolnym i społecznym dziecka, a w przyszłości dorosłego człowieka. Kwestionariusz COVD-QOL identyfikuje zaburzenia widzenia w trzech kategoriach: pogorszenia ostrości wzroku, anomalii w odpowiedzi akomodacyjnej i niewydolności konwergencji. Większość dzieci wymagających pomocy okulisty i potrzebujących terapii widzenia (VT) posiada wieloczynnikowe dysfunkcje, których źródłem są m.in.: słaba motoryka duża, słaba motoryka mała, napięcie mięśniowe, słaba koncentracja uwagi i koordynacja oko-ręka, itp. Te problemy przyczyniają się do ograniczenia w przyswajaniu nowych treści, przetwarzania materiału liczbowego, przepisywania treści z tablicy, a w konsekwencji obniżają poczucie własnej wartości, dlatego tak ważne jest zdiagnozowanie dziecka już na etapie wczesnoszkolnym. Wykrycie symptomów (punktacja 20 punktów i więcej w COVD-QOL) wskazujących na nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych powinno skutkować pokierowaniem dziecka na szczegółową diagnozę do specjalisty ortoptysty, optometrysty zajmującego się terapią widzenia dzieci (VT).

Autor: Autorem kwestionariusza jest College of Optometrists in Vision Development (COVD - Stowarzyszenie Optometrystów Rozwojowych) - międzynarodowa instytucja zrzeszająca i certyfikująca optometrystów zajmujących się terapią widzenia. Materiały do bezpłatnego udostępniania. Przetłumaczono na j. polski przez ONYA®.

COVD